Burger

Nieuwe voedingsmiddelen

CERTIFICATIE

Totdat de Europese Commissie haar NF-goedkeuring verleent, zullen sublicenties alleen worden verleend aan leden van EIHA en 4A GROUP en aan gecontracteerde partners van het consortium.

LICENTIE

Na de verlening van de vergunning door de Europese Commissie zal een nieuw (en duurder) vergunningsstelsel voor niet-EIHA-leden worden opgezet.

MANUFACTUREN

Alle sublicenties kunnen alleen worden afgesloten tussen de producent (d.w.z. lid van EIHA en partner van het consortium) en EIHA projects GmbH.

GEZONDER LEVEN

Wie krijgt een vergunning?

Wie krijgt een vergunning?

Nadat de toestemming is verleend aan het consortium van EIHA-leden, kunnen de reeds verworven sublicenties worden geactiveerd. Daartoe moet de verkrijger van de sublicenties (d.w.z. de producent, die tegelijk lid van EIHA en partner van het consortium is) de sublicenties en de mededeling van de bestaande of verwachte omzet afhandelen. De details worden geregeld in een afzonderlijk contract dat de rechten van het consortium beschermt en rekening houdt met de legitieme belangen van de verkrijgers met betrekking tot de bescherming van hun bedrijfsgeheimen (details van WL-klanten worden bijvoorbeeld alleen aan de juridisch adviseur van EIHA projects GmbH meegedeeld).

A4 GROEP

White label klanten zullen ons z.s.m. moeten sturen:

Klanten die geïnteresseerd zijn in NF-toepassingen en white label producten van A4 GROUP kopen, raden wij aan een sublicentie te kopen. Wij, als fabrikant, zullen een schakel zijn tussen EIHA en white label klant. A4 GROUP zal voor deze dienst een aparte overeenkomst sturen, waarbij u als klant verantwoordelijk bent voor het tijdig aanleveren van informatie/documenten en het opvolgen van de eisen die door het NF consortium worden gesteld of worden gevraagd.

White label klanten hoeven geen lid te zijn van EIHA. White label klanten zullen ons zo snel mogelijk moeten sturen:

White label klanten hoeven geen lid te zijn van EIHA.
White label klanten zullen ons zo snel mogelijk moeten sturen:

1) documenten die de geconsolideerde en gemiddelde omzet van de CBD over de laatste drie jaar bevestigen
2) indien uw bedrijf nieuw geregistreerd is - laatste geconsolideerde balans EN verwachte omzet.
3) bedrijfsgegevens - naam van het bedrijf, registratienummer, geregistreerd adres, merknaam, BTW-nummer.

In de loop van de komende maanden zullen wij deze informatie voorleggen aan het EIHA-consortium en zodra de vergunning voor nieuwe voedingsmiddelen is verleend, zullen alle reeds verkregen sublicenties worden geactiveerd. Deze informatie zullen wij uitsluitend aan de juridisch adviseur van EIHA toezenden.

Indien de klant besluit om geen sublicentie van NF Consortium te kopen, neemt A4 GROUP geen verantwoordelijkheid voor eventuele verzoeken van autoriteiten en de gevolgen voor het niet verkrijgen van de toestemming.