Burger

Voorwaarden en Condities

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te bestellen/kopen, neemt u deel aan onze "Diensten" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden").

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers die verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina te controleren op mogelijke wijzigingen op basis van (maar niet beperkt tot) nieuwe overheidswetten en/of beleidswijzigingen van het bedrijf.

Als u de website blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als de volledige aanvaarding van deze wijzigingen.

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent in de staat of provincie waar u woont. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of onze dienstverlening aan personen uit een geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen.

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van een product of dienst op deze site is nietig indien verboden.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de geleverde Dienst.

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u van dienst zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.