Burger

Zasady i warunki

Odwiedzając naszą witrynę i/lub zamawiając/zakupując coś od nas, użytkownik angażuje się w nasze „Usługi” i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki użytkowania”, „Warunki”).

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich możliwych zmian w oparciu o (ale nie wyłącznie) nowe przepisy rządowe i/lub zmiany polityki firmy.

Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację tych zmian.

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, ani nie może, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub świadczenia usług dowolnej osobie z dowolnego regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania ani że wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom.

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie odrębne umowy, które udostępniamy użytkownikowi, podlegają obowiązującym przepisom prawa i zgodnie z nimi będą interpretowane.