Burger

Regulamin

Odwiedzając naszą stronę i/lub zamawiając/zakupując coś od nas, angażujesz się w nasze "Usługi" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki użytkowania", "Warunki").

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do tych użytkowników, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych Warunków. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich możliwych zmian opartych (ale nie ograniczonych do) nowych przepisów rządowych i/lub zmian polityki firmy.

Dalsze korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, jak również nie może podczas korzystania z Usługi naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub świadczenia usług dowolnej osobie z dowolnego regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione w tym serwisie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, które udostępniamy użytkownikowi, podlegają obowiązującym przepisom prawa i są interpretowane zgodnie z nimi.