Burger

Regulamin

Odwiedzając naszą stronę i/lub zamawiając/zakupując coś od nas, angażujesz się w nasze "Usługi" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki użytkowania", "Warunki").

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do tych użytkowników, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych Warunków. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie tej strony pod kątem ewentualnych zmian opartych (ale nie ograniczonych do) nowych przepisów rządowych i/lub zmian polityki firmy.

Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat w swoim stanie lub prowincji zamieszkania. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie może, korzystając z Usługi, naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, również przepisów dotyczących praw autorskich).

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub świadczenia naszych usług dowolnej osobie z dowolnego regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane w tym serwisie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Możemy również w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom.

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których zapewniamy Państwu dostęp do serwisu, podlegają i są interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem.