Burger

Nowa żywność

CERTYFIKAT

Dopóki Komisja Europejska nie wyda zgody NF, sublicencje będą wydawane wyłącznie członkom EIHA i 4A GROUP oraz zakontraktowanym partnerom konsorcjum.

LICENCJA

Po przyznaniu zezwolenia przez Komisję Europejską zostanie ustanowiony nowy (i droższy) system licencjonowania dla członków spoza EIHA.

PRODUCENCI

Wszystkie sublicencje mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy producentem (tj. członkiem EIHA i partnerem konsorcjum) a EIHA projects GmbH.

ZDROWSZE ŻYCIE

Kto otrzymuje licencję?

Kto otrzymuje licencję?

Po udzieleniu upoważnienia konsorcjum członków EIHA można aktywować już nabyte sublicencje. W tym celu nabywca sublicencji (tj. producent, który jest jednocześnie członkiem EIHA i partnerem konsorcjum) musi obsługiwać sublicencje i komunikację o istniejącym lub oczekiwanym obrocie. Szczegóły będą regulowane odrębną umową, która chroni prawa konsorcjum i uwzględnia uzasadnione interesy nabywców w zakresie ochrony ich tajemnic handlowych (np. szczegóły dotyczące klientów WL będą ujawniane wyłącznie radcy prawnemu EIHA projects GmbH).

A4 GROUP

Klienci White Label będą musieli przesłać nam je jak najszybciej:

Klientom, którzy są zainteresowani aplikacją NF i kupują od A4 GROUP produkty white label, zalecamy zakup sublicencji. My, jako producent, będziemy łącznikiem między EIHA a klientem white label. A4 GROUP prześle oddzielną umowę na tę usługę, w której Ty, jako nasz klient, będziesz odpowiedzialny za dostarczenie nam informacji / dokumentów i przestrzeganie tych samych wymagań, które są wymagane lub będą wymagane przez konsorcjum NF w odpowiednim czasie.

Klienci White Label nie muszą być członkami EIHA. Klienci White Label będą zobowiązani do przesłania nam jak najszybciej:

Klienci White Label nie muszą być członkami EIHA.
Klienci White Label będą zobowiązani do przesłania nam jak najszybciej:

1) dokumenty potwierdzające obroty związane z CBD za ostatnie trzy lata, skonsolidowane i średnie
2) jeśli firma jest nowo zarejestrowana – ostatnie skonsolidowane saldo ORAZ oczekiwany obrót.
3) dane firmy – nazwa firmy, numer rejestracyjny, adres siedziby, nazwa marki, numer VAT.

W ciągu najbliższych miesięcy przekażemy te informacje konsorcjum EIHA, a po wydaniu nowego zezwolenia na żywność wszystkie już nabyte sublicencje zostaną aktywowane. Informacje te prześlemy wyłącznie do doradcy prawnego EIHA.

Jeśli klient zdecyduje się nie kupować sublicencji od Konsorcjum NF, A4 GROUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek żądania ze strony władz i konsekwencje nieotrzymania zezwolenia.